Πρεσβυωπία - Εξέταση όρασης

Πρεσβυωπία

Τι είναι η πρεσβυωπία και πού οφείλεται; Πρεσβυωπία είναι η δυσκολία στην κοντινή όραση που έχουν οι άνθρωποι άνω των…

Γλαύκωμα

Τι είναι το γλαύκωμα; Με τον όρο γλαύκωμα περιγράφεται ένα ευρύ φάσμα διαταραχών, οι οποίες έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη…