Αντιμετώπιση καταρράκτη μετά από ακτινοβόληση μελανώματος ακτινωτού

You are here:
Go to Top

Με γνώμονα την ασφάλεια των ασθενών μας και κατ’ εφαρμογή των νέων οδηγιών, η λειτουργία του ιατρείου μας διέπεται πλέον από τους ακόλουθους κανόνες:

1.       Η επίσκεψη στο ιατρείο γίνεται ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού.

2.       Τα ραντεβού προγραμματίζονται σε αραιά μεταξύ τους χρονοδιαστήματα, ώστε να μη συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο περισσότεροι του ενός ασθενείς. Αυτή η σημαντική πρόνοια επιβάλλει τη διαφοροποίηση του αναρτημένου στην ιστοσελίδα μας ωραρίου του ιατρείου. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου, παρακαλούνται οι ασθενείς μας να προσέρχονται στην προκαθορισμένη ώρα.

3.       Δεν επιτρέπεται η παρουσία συνοδών στο εξεταστήριο ή στο χώρο αναμονής. Κατ’ εξαίρεση, ένας συνοδός επιτρέπεται για τα παιδιά και για ασθενείς που τον έχουν απόλυτη ανάγκη.

4.       Το προσωπικό του ιατρείου λαμβάνει όλα τα συνιστώμενα προληπτικά μέτρα (χρήση μάσκας, γαντιών και προσωπίδας, ασπίδα προστασίας στη σχισμοειδή λυχνία, συνεχής φυσικός αερισμός όλων των χώρων του ιατρείου).

5.       Τα ιατρικά εργαλεία και όλοι οι χώροι του ιατρείου απολυμαίνονται μετά από κάθε εξέταση.

6.       Η χρήση απλής χειρουργικής ή πάνινης μάσκας από όλους τους ασθενείς είναι υποχρεωτική. Δεν επιτρέπεται η χρήση μάσκας FFP2 ή FFP3.

7.       Κατά την είσοδο στο ιατρείο οι ασθενείς παροτρύνονται να πλένουν τα χέρια τους και να χρησιμοποιούν αντισηπτικό χεριών.