Πρεσβυωπία - Εξέταση όρασης
Τι είναι η Πρεσβυωπία

Από την ηλικία των 40 έως την ηλικία των 65-70 ετών φθίνει σταδιακά η δυνατότητα των ματιών μας να εστιάζουν σε κοντινά αντικείμενα. Η πρεσβυωπία δε θεωρείται νόσος. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη στα πλαίσια της γήρανσης του κρυσταλλοειδούς φακού. Πλήθος θεραπευτικών επιλογών είναι διαθέσιμες, με τα γυαλιά να παραμένουν μέχρι σήμερα η κυρίαρχη.