Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Δημήτριος Παναγιώτου είναι μέλος πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών.

Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS)
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ειδικών Αμφιβληστροειδούς (EURETINA)
Ελληνική Εταιρεία Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς