Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία