Ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Οφθαλμολογικό Ιατρείο άνοιξε στο κεντρικότερο σημείο της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Δείτε παρακάτω τους χώρους και τα μηχανήματα του οφθαλμολογικού μας ιατρείου.

Οφθαμολογικό Ιατρείο Θεσσαλονίκη - Υποδοχή

Χώρος Υποδοχής Ιατρείου

Οφθαλμιατρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκη

Χώρος Εξέτασης Ιατρείου

Οφθαλμολογικό Ιατρείο Θεσσαλονίκη Εσωτερικό

Χώρος Εξέτασης Ιατρείου

Οφθαλμολογικό Ιατρείο Θεσσαλονίκη - Μηχανήματα

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη - Εξέταση Όρασης 1

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη - Εξέταση Όρασης 3

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμολογικό Ιατρείο Μηχάνημα

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη - Εξέταση Όρασης 2

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη - Εξέταση Όρασης 4

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη - Εξέταση Όρασης 5

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα