Ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο Οφθαλμολογικό Ιατρείο άνοιξε στο κεντρικότερο σημείο της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Δείτε παρακάτω τους χώρους και τα μηχανήματα του οφθαλμολογικού μας ιατρείου.

Οφθαλμίατρος Πυλαία Θεσσαλονίκης Εξεταστήριο

Χώρος Εξέτασης Ιατρείου

Οφθαλμολογικό Ιατρείο Θεσσαλονίκη Εσωτερικό

Χώρος Εξέτασης Ιατρείου

Οφθαμολογικό Ιατρείο Θεσσαλονίκη - Υποδοχή

Χώρος Υποδοχής Ιατρείου

Οφθαλμολογικό Ιατρείο Θεσσαλονίκη - Μηχανήματα

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη - Εξέταση Όρασης 1

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη - Εξέταση Όρασης 3

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμολογικό Ιατρείο Μηχάνημα

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οθφαλμολογικό Ιατρείο του Οφθαλμίατρου στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη - Εξέταση Όρασης 2

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη - Εξέταση Όρασης 4

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμίατρος Θεσσαλονίκη - Εξέταση Όρασης 5

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα

Οφθαλμιατρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκη

Διάγνωση με σύγχρονα μηχανήματα