19ο Συνέδριο ΟΕΘΑΜΒΑ – Αλεξανδρούπολη & 10η Ημερίδα GVRS – Πόρτο Χέλι, Ιούνιος 2023

Κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2023, ο Δημήτριος Παναγιώτου συμμετείχε ως ομιλητής στις ακόλουθες επιστημονικές εκδηλώσεις: – Στο 19ο Επιστημονικό Συνέδριο της Οφθαλμολογικής…