Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς
Τι είναι η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας

Πρόκειται για μία εκφυλιστική πάθηση που προσβάλλει την ωχρά κηλίδα, το κέντρο δηλαδή του αμφιβληστροειδούς το οποίο είναι υπεύθυνο για την κεντρική όραση. Είναι η συχνότερη αιτία μη αναστρέψιμης απώλειας όρασης στον αναπτυγμένο κόσμο. Ένα συχνό πρώτο σύμπτωμα είναι η παραμόρφωση των εικόνων (μεταμορφοψία), που μπορεί να εξελιχθεί σε θολή κεντρική όραση ή και σε κεντρικό σκότωμα. Παραδοσιακά διακρίνεται σε δύο μορφές, την ξηρά και την υγρή, με τη δεύτερη να σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση. Κατά την τελευταία εικοσαετία η ευρεία χρήση της OCT για τη διάγνωση και των ενδοϋαλοειδικών ενέσεων για τη θεραπεία έφερε πραγματική επανάσταση στην αντιμετώπισή της.