Επιστημονικές Εταιρείες

Ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Δημήτριος Παναγιώτου είναι μέλος πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών. Οφθαλμολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία…

Ιδιωτικές Κλινικές

Ιδιωτικές κλινικές με τις οποίες συνεργάζεται ο Χειρουργός Οφθαλμίατρος Παναγιώτου Δημήτριος. Πατήστε στην εικόνα κάθε κλινικής και να μάθετε περισσότερες…